Klikni sem pre pomoc
alebo zavolajte 0944 168 820

AKO DAROVAŤ 2% Z DANE SYNERGY o.z.

picture

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 45029440
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): SYNERGY o.z.
Sídlo: Novomeského 1752, 979 01 Rimavská Sobota

Tlačivá na stiahnutie:

 

 

Pre zamestnancov:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Ostatné:

Daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd)

Daňové priznanie typu B (živnostníci)

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Daňové priznanie pre PO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako darovať 2%

FYZICKÁ OSOBA

Vaše dane za rok 2011 musia byť aspoň 165,97 €, teda 2 % z nich musia byť aspoň 3,32 €. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci). Súčasťou tlačiva je oddiel XIII. Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Tu vyplňte identifikačné údaje SYNERGY o.z..

Do 31. marca 2012 doručte tlačivo vášmu daňovému úradu a uhraďte daň. Ak nepoznáte jeho adresu, pozrite si zoznam daňových úradov podľa trvalého bydliska.

ZAMESTNANEC

Vaše dane za rok 2011 musia byť aspoň 165,97 €, teda 2 % z nich musia byť aspoň 3,32 €. Do 15. 2. 2011 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Niektorí zamestnávatelia sú ochotní ho vykonať aj po tomto termíne. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %.

Najneskôr do 30. apríla 2011 doručte posledné dve tlačivá vášmu daňovému úradu. Ak nepoznáte jeho adresu, pozrite si zoznam daňových úradov podľa trvalého bydliska.

PRÁVNICKÁ OSOBA

Darovať môžete 1,5 % alebo 2 % z vašich daní, ak táto časť má hodnotu aspoň 8,30 €

Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre PO.

Súčasťou tlačiva je IV. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Tu vyplňte identifikačné údaje občianského združenia SYNERGY o.z..

Ak ste v roku 2011 alebo do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2011, čiže do 31. marca 2011, nedarovali ľubovoľnej organizácii financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať iba 1,5% z dane. V tomto prípade vyplníte v časti IV. kolónku 3. Minimálna výška poukázaných financií v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.

Ak ste v roku 2010 alebo do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2011, čiže do 31. marca 2011, darovali ľubovoľnej organizácii financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane. V tomto prípade vyplníte v časti IV. kolónky 1 a 2. Minimálna výška poukázaných financií v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €. Do 31. marca 2011 doručte tlačivo vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

2% z dane môžete poukázať viacerým prijímateľov. V takomto prípade vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V časti IV. v kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať. Darované financie na verejnoprospešný účel nie je potrebné dokladovať v daňovom priznaní.

Darovacie zmluvy a pod. sú potrebné iba pri potenciálnej kontrole.

 

picture

Pomôžte nám aj Vy a venujťe nám 2 % z daní, aby mohla byť budúcnosť pre každého taká akú si ju pripravý.

picture picture picture picture picture picture Sociálne sieťe |

Kontakt

Mobil: 00421 (0)944 168 820
Web: www.synergy-oz.eu
E-mail: info@synergy-oz.eu
Adresa: SYNERGY oz.,Francisciho 1, 97901 Rimavská Sobota.