Klikni sem pre pomoc
alebo zavolajte 0944 168 820

AKO NAKLADÁME S 2%

picture

SYNERGY o.z.
Prehĺbime Vaše vedomosti...

picture

Ďalšie informácie o našom združený môžete nájsť na webovej stránke www.synergy-oz.eu.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 45029440
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): SYNERGY o.z.
Sídlo: Novomeského 1752, 979 01 Rimavská Sobota

 

 

 

Ako nakladáme s 2%

...
...

picture

Naša organizácia sa pokúša o získanie 2 percent z daní po prvý krát.

Naše úsilie je smerované na zvyšovanie digitálnej gramotnosti, rozvoj ďalšieho vzdelávania a redukovanie chudoby. Chceme sa podieľať na vecnom uplatňovaní princípov sociálnych práv a znižovaní chudoby. Na raste chudoby sa podieľajú nezamestnanosť, stúpajúce životné náklady a v súčasnosti tieto faktory umocňuje pretrvávajúca svetová hospodárska kríza. Najrizikovejšie skupiny ohrozené chudobou sú deti a mládež, starší ľudia, osoby so zdravotným postihnutím atď. Chudoba na Slovensku má aj etnickú dimenziu a v najväčšej miere sa dotýka rómskeho obyvateľstva.

Dve percentá chceme použiť pri odstraňovaní týchto negatívnych faktorov vo forme:

• bezplatných vzdelávacích aktivít, hlavne pre deti a mládež v oblasti IKT a multimédií, CGI (Computer-Generated Imagery) a digitálnej fotografie,
• protidrogovú kampaň,
• poskytovanie sociálnych služieb pre občanov ZŤP a pre seniorov (napr. bezplatná donáška potravín a liekov priamo k imobilnému klientovi),
• bežnými činnosťami združenia: hudobno–tanečnými aktivitami pre mládež, letný tábor, a pod.

Samozrejme by sme chceli aj naďalej zabezpečiť činnosti kancelárie.


picture

Pomôžte nám aj Vy a venujťe nám 2 % z daní, aby mohla byť budúcnosť pre každého taká akú si ju pripravý.

picture picture picture picture picture picture Sociálne sieťe |

Kontakt

Mobil: 00421 (0)944 168 820
Web: www.synergy-oz.eu
E-mail: info@synergy-oz.eu
Adresa: SYNERGY oz.,Francisciho 1, 97901 Rimavská Sobota.